EGFR-antagonistic affibody-functionalized Pt-based nanozyme for enhanced tumor radiotherapy

Wang, Haijun; Zhao, Xichen; Zhang, Heng; Zou, Xianwen; Jia, Dianlong; Liu, Wenjian; Tian, Baoqing; Yuan, Dandan; Li, Yihui; Zhu, Yao; Zhang, Fan; Dai, Yongsi; Fan, Yu; Wei, Yuchun; Sun, Xiao; Fan, Qing (Corresponding author); Dong, Jian (Corresponding author)

Amsterdam : Elsevier (2023)
Fachzeitschriftenartikel

In: Materials today advances
Band: 18
Seite(n)/Artikel-Nr.: 100375

Einrichtungen

  • Fachgruppe Chemie [150000]
  • Institut für Technische und Makromolekulare Chemie [154005]

Identifikationsnummern