Engineered Near-Infrared Fluorescent Protein Assemblies for Robust Bioimaging and Therapeutic Applications

Li, Jingjing; Li, Bo; Sun, Jing; Ma, Chao; Wan, Sikang; Li, Yuanxin; Göstl, Robert; Herrmann, Andreas; Liu, Kai (Corresponding author); Zhang, Hongjie

Weinheim : Wiley-VCH (2020)
Fachzeitschriftenartikel

In: Advanced materials
Band: 32
Heft: 17
Seite(n)/Artikel-Nr.: 2000964

Einrichtungen

  • DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e.V. [052200]
  • Fachgruppe Chemie [150000]
  • Lehrstuhl für Makromolekulare Materialien und Systeme [155910]

Identifikationsnummern